EduMaster, s.r.o.

Školení: organizace školení
Informace pro účastníky školení
  • Pokud s Vámi není předem domluveno jinak, je školení v českém, vyjímečně slovenském, jazyce. První den začíná v 10:00, další dny v 9:00 a koná se ve školícím středisku v Praze v Radlicích.
  • V recepci budovy Vám bude po příchodu zapůjčena karta opravňující ke vstupu.
  • Počítače v učebnách jsou připojeny k Internetu, můžete se připojit i vlastním notebookem.
  • Některé kurzy je možno přímo absolvovat na vlasním notebooku. V takovém případě jste o této možnosti předem informováni zároveň s tím, jaké technické a programové požadavky musí notebook splňovat.
  • V ceně kurzu jsou zahrnuty stravenky na oběd a během celého dne je k dispozici drobné občerstvení.
  • Další informace Vám poskytne instruktor. S ním je také možno domluvit jakékoli změny, např. časového harmonogramu, pokud vyhovují všem účastníkům.
V případě jakýchkoli dalších dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Získané autorizace:Ostatní partnerské organizace: